hipi logo
Upload
Cart
Hipi

@dramarickaranjohar

DramaticKaran Johar

0

Following

93

Followers

616

Likes

Karan Johar ❤️⚡

Videos
Shoppable
hipi
1.5K

Farah

talks

about

her

friendship

with

Karan

Johar.

#YKB

#SajidKhan

#Bollywood

#RiteishDeshmukh

#KaranJohar

#FarahKhan

#starspotting

hipi
1.3K

How

is

Karan

Johar

during

a

flight?

#YKB

#SajidKhan

#Bollywood

#RiteishDeshmukh

#KaranJohar

#FarahKhan

#chitchat

#starspotting

hipi
2.1K

Karan

Johar

dances

on

the

tunes

of

Devdas.

#YKB

#SajidKhan

#Bollywood

#RiteishDeshmukh

#KaranJohar

#FarahKhan

#starspotting

hipi
17.3K

Farah

Khan

declares

Karan

Johar

as

the

best

Tarot

Card

reader.

#Yaaronkibaraat

#RiteishDeshmukh

#KaranJohar

#FarahKhan

#starspotting

hipi
1.6K

Which

role

Karan

Johar

would

like

Farah

Khan

to

play?

#Yaaronkibaraat

#SajidKhan

#RiteishDeshmukh

#KaranJohar

#FarahKhan

#starspotting

hipi
1.5K

Farah

Khan

knows

the

best

role

for

Karan

Johar.

#YKB

#Yaaronkibaraat

#SajidKhan

#RiteishDeshmukh

#KaranJohar

#FarahKhan

#starspotting

hipi
1.7K

Karan

Johar's

'poor'

knowledge.

#guesstheword

#YKB

#Yaaronkibaraat

#SajidKhan

#RiteishDeshmukh

#KaranJohar

#FarahKhan

#starspotting

hipi
1.5K

Karan

Johar

and

Riteish

Deshmukh

romances

on

Pehla

Nasha.

#YKB

#SajidKhan

#RiteishDeshmukh

#KaranJohar

#FarahKhan

#starspotting

hipi
1.5K

Which

actor

made

Karan

Johar

wait

outside?

#YKB

#Yaaronkibaraat

#SajidKhan

#RiteishDeshmukh

#KaranJohar

#FarahKhan

#starspotting

hipi
1.8K

Karan

Johar

speaks

about

Salman

Khan's

entry

in

Kuch

Kuch

Hota

Hai.

#YKB

#RiteishDeshmukh

#KaranJohar

#FarahKhan

#Salman

#starspotting

hipi
1.5K

Karan

Johar's

Bombay

ends

at

Bandra/Juhu.

#Yaaronkibaraat

#SajidKhan

#Bollywood

#RiteishDeshmukh

#KaranJohar

#FarahKhan

#starspotting

hipi
1.5K

When

Karan

Johar

disowns

his

own

Father.

#Yaaronkibaraat

#SajidKhan

#Bollywood

#RiteishDeshmukh

#KaranJohar

#FarahKhan

#starspotting

hipi
1.6K

When

Karan

Johar

is

proud

of

his

father

Yash

Johar.

#Yaaronkibaraat

#SajidKhan

#RiteishDeshmukh

#KaranJohar

#FarahKhan

#starspotting

hipi
1.5K

What

Karan

Johar

and

Farah

Khan

wishes

to

do

instead

of

direction?

#YKB

#RiteishDeshmukh

#KaranJohar

#FarahKhan

#starspotting

hipi
1.6K

Karan

Johar's

Acting

debut

on

Doordarshan.

#YKB

#Yaaronkibaraat

#SajidKhan

#RiteishDeshmukh

#KaranJohar

#FarahKhan

#starspotting